Sofitel Fiji Resort & Spa - Luxury hotel - 230124 Magnifique Weddings Kit

230124 Magnifique Weddings Kit


  • 230124-magnifique-weddings-kit
  • 230124-magnifique-weddings-kit
  • 230124-magnifique-weddings-kit
  • 230124-magnifique-weddings-kit
  • 230124-magnifique-weddings-kit
  • 230124-magnifique-weddings-kit
  • 230124-magnifique-weddings-kit
  • 230124-magnifique-weddings-kit
  • 230124-magnifique-weddings-kit
  • 230124-magnifique-weddings-kit
Book
Sofitel Fiji Resort & Spa
Book your stay

From   to

Room 1