Sofitel Fiji Resort & Spa - Luxury hotel - WaituiBeachClub

WaituiBeachClub


  • waituibeachclub
  • waituibeachclub
  • waituibeachclub
  • waituibeachclub
  • waituibeachclub
  • waituibeachclub
  • waituibeachclub
  • waituibeachclub
  • waituibeachclub
  • waituibeachclub
Book
Sofitel Fiji Resort & Spa
Book your stay

From   to

Room 1